Náhradní plnění


Vše, co potřebujete vědět o problematice zaměstnávání OZP a o "náhradním plnění"
 
Má Vaše společnost více jak 25 zaměstnanců? Potom se na Vás vztahuje zákonná povinnost zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností. V případě nesplnění této povinnosti musíte státu odvést peníze jako nepřímou podporu zaměstnanosti.
 
Zákon však umožňuje i třetí cestu – nákup na tzv. náhradní plnění!
 
Jsme SMERO-zaměstnavatelé více jak 50 % osob se změněnou pracovní schopností, a tudíž splňujeme podmínku danou zákonem č. 435/2004 Sb. stanovenou poskytovatelům "náhradního plnění". Umožňujeme řešení dané problematiky s využitím několika různých oblastí, počínaje zásobováním běžného provozu Vašich administrativních prostor, přes zabezpečení chodu skladů, až po různé specifické požadavky z této oblasti, řešené ve většině případů zakázkově. Jde o Vaše peníze! Využijte veškerých zákonných možností, jak ušetřit a přesto podpořit osoby se zdravotním postižením.
 
Jde o Vaše peníze!
Využijte veškerých zákonných možností, jak ušetřit a přesto podpořit osoby se zdravotním postižením.
 
V následující tabulce uvádíme příklady pro jednotlivé celkové počty zaměstnanců, ze kterých vyplývá povinný podíl OZP (tedy kolik zaměstnat osob se zdravotním postižením), případně velikost nákupu na "náhradní plnění", aby nebylo nutno zaplatit odvod státu. Přesné hodnoty se vždy odvíjejí od aktuální průměrné mzdy, vyhlašované pro daný rok za první tři čtvrtletí. Z tohoto důvodu se částky vývojem průměrné mzdy mění.
 Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 25 50 100 150 200 225 250
 Povinný 4% podíl OZP 1 2 4 6 8 9 10
 Odvod do státního rozpočtu (Kč/rok) 64 758 129 516 259 032 388 548 518 064 582 822 647 575
 Nákup na náhradní plnění (Kč/rok) 181 321 362 642 725 284 1 087 926 1 450 568 1 631 889 1 813 210
 
Částky vycházejí z průměrné měsíční mzdy v 1-3 čtvrtletí 2015: 25 903,00 Kč (v předchozím roce to bylo 25 179 Kč)